Välkommen till Sparbanksstiftelsen Väst

Stiftelsens huvudsakliga uppgift är att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Information till bidragssökande!

Sparbanksstiftelsen Väst har via styrelsebeslut valt att tillsvidare inte ta emot, handlägga eller bevilja några ansökningar och bidrag. Detta beslut kommer att gälla under hela 2019.
Beslut om återupptagen verksamhet kommer att lämnas på denna hemsida.

Eventuella frågor hänvisas till Kerstin Thunholm,
mobil 073-0214545.

Läs mer om Sparbankstiftelsen Väst.