Välkommen till Sparbanksstitelsen Väst

Stiftelsens huvudsakliga uppgift är att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

 

Information till bidragssökande!

Sparbanksstiftelsen Väst har via styrelsebeslut valt att tillsvidare inte ta emot, handlägga eller bevilja några ansökningar o bidrag. Detta beslut kommer att gälla under hela 2017.
Beslut om återupptagen verksamhet kommer att lämnas på denna hemsida.

Eventuella frågor hänvisas till Agneta Johansson,
mobil 0705-77 83 60.

Läs mer om Sparbankstiftelsen Väst.