Om bidrag

Bidragsverksamheten kan endast ske inom det geografiska område som var den ursprungliga sparbankens verksamhetsområde. Förutom den primära uppgiften att vara ägare i företag inom sparbankssfären får sparbanksstiftelserna av avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag för att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur. Inom denna ram kan sparbanksstiftelsen tillämpa olika prioriteringar vad gäller fördelningen på ändamål. Bidragsfördelningen speglar också områdets strukturella sammansättning av näringsliv, utbildnings- och forskningsinstitut, kulturinstitutioner med mera.

Information till bidragssökande!

Sparbanksstiftelsen Väst har via styrelsebeslut valt att tillsvidare inte ta emot, handlägga eller bevilja några ansökningar om bidrag. Beslut om återupptagen verksamhet kommer att lämnas på denna hemsida.

Eventuella frågor hänvisas till Kerstin Thunholm,
mobil 0730-214545.