Ansökan

Information till bidragssökande!
Sparbanksstiftelsen Väst har via styrelsebeslut 2017 valt att tillsvidare inte ta emot, handlägga eller bevilja några ansökningar o bidrag. Beslut om återupptagen verksamhet kommer att lämnas på denna hemsida.

Eventuella frågor hänvisas till Kerstin Thunholm
mobil 073-0214545