Lokala bidrag

Initiativrätten

Tack Sparbanksstiftelsen VästUppdraget att ekonomiskt stödja mindre projekt som bidrar till regional och lokal utveckling sker i samverkan med Swedbanks lokala kontor i verksamhetsområdet genom den s.k. Initiativrätten. Beslut om utdelning av dessa bidrag sker i samverkan mellan banken och stiftelsens huvudmän på respektive ort. Dessa pengar går ej att ansöka om utan bygger på banken och huvudmännens stora kontaktnät och ortskännedom.