Under året 2005 beslutade bidrag

Under 2005 har bidrag på totalt 23, 6 miljoner kronor beslutats. I flera har stiftelsens medverkan i finansiering av projekt inneburit att bidrag ur EU:s strukturfonder har kunnat utgå.

Forskning och utbildning

 • Drivhuset vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla, bidrag till verksamheten
 • Sotenäs kommun, Kungshamn, bidrag till tvärvetenskapligt projekt – EUREKA
 • Högskolan Trollhättan/Uddevalla, bidrag till internationell forskningskonferens i Uddevalla
 • Högskolan Trollhättan/Uddevalla, avtal om treårigt ekonomiskt bidrag till högskolans verksamhet bl.a. gästprofessurer, programmen Global Automotive Engineering och Coop samt projekt Medieaxel
 • Nordens Ark Hunnebostrand, avtal om treårigt ekonomiskt bidrag till gästprofessurer
 • Gerlesborgsskolan Hamburgsund, bidrag till upprustning av samlingslokal
 • Mindre lokala bidrag inom forskning och utbildning

Totalt: 10 505 100 kronor

Näringsliv – företagsutveckling, entreprenörsverksamhet , besöksnäring

 • Miljöbron Fyrbodal, Uddevalla, bidrag till verksamheten
 • Företagsutveckling Norra Bohuslän id. för., kompetenssamverkan Norra Bohuslän, utveckling av näringslivet
 • Åmåls kommun, bidrag till tvåårigt projekt – Strategiskt kompetensförsörjningscenter
 • Hornbore By Hamburgsund, bidrag till uppbyggnad av hamnen vid den återskapade vikingabyn
 • Svensk Fisk – ICSF Arjan Rajasuriya Jörn Dyerberg, Kungsfenan, The Swedish Seafood Award 2005
 • Id.för. Business in West, Lysekil, bidrag till verksamheten
 • Nyföretagarcentrum Väst, projekt ökat nyföretagande i Fyrbodal
 • Treklöverhemmet, Ljungskile, utrustning med inriktning på fritidsavdelningen.
 • Hushållningssällskapet Vänersborg, förstudie samt fördjupad förstudie gällande etablering av mejeri i Dalsland
 • Dals Eds kommun, förstudie samt fördjupad förstudie gällande etablering av etanolfabrik i Dalsland
 • Livsmedel i Väst, Stöd till Food and Health concept center
 • Gränskommittén, Uddevalla, mässa i samband med invigning av nya Svinesundsbron
 • Stenakademin, Kungshamn, Sten i designprocess i Fyrbodal
 • Bengtsfors kommun, bidrag till kommunens Utvecklingscentrum – 2årigt projekt.
 • FöreningsSparbanken, VästSveriges Ekonomiska Läge 2005. Ekonomisk konferens under rubriken Globala trender och nya
  marknader tillsammans med Sparbanksstiftelsen Första, Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanksstiftelsen Alfa och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
 • Connect Väst, Uddevalla, stöd till verksamheten
 • Tingvalls Eko Tanumshede, bidrag till utveckling av verksamheten
 • Styrelseutveckling Fyrbodal, Trollhättan, utvecklingsprojekt ang. professionellt affärsmannaskap
 • Västra Gastronomiska Akademin, bidrag till verksamheten
 • Ideella föreningen Utpost Hållö, väderskydd för fågelobservationer på Hållö
 • Lars, Berth och Pär Nilsson Saltarvet, Fiskebäckskil, Gyllene Eken – entreprenörskap inom konstens område
 • Havets Hus, Lysekil, audioutrustning till besöksverksamheten
 • Ung företagsamhet Fyrbodal, bidrag till verksamheten
 • Mindre lokala bidrag till näringsliv-företagsutveckling, entreprenörsverksamhet, besöksnäring.

Totalt: 6 659 690 kronor

Kultur – hembygdskultur, konst, teater, musik, utställningar m.m.

 • Stiftelsen Årbols skolmuseum, Årbol, projekt ”Skolkorten är en del av vårt kulturarv”
 • KMA Filmproduktion till TV-filmen Skärvor från en svunnen tid, en film om Bohuslän
  och till Bohusstickningen under 30 år
 • Ostindiefararen, tillsammans med FöreningsSparbanken, Sparbanksstiftelsen Första och Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltningsbolag bidrag till projekt samt seglats utmed Bohuskusten
 • Föreningen Bohusläns flora, Kungshamn, tryckbidrag för utgivning av bok
 • Karlssons orkester, Lysekil, bidrag till musikinstrument
 • Föreningen för fulla Segel, Fiskebäckskil, renovering av skolfartyget T/S Kvartsita
 • Föreningen för stora Kornös bevarande, renovering och plantering av park
 • IOGT-NTO Bengtsfors, ny teknik i biografen
 • Studio 32 Uddevalla, kultursatsning till minne av den stora branden 1806
 • Gerlesborgsskolan, Hamburgsund, bidrag till genomgång av skolans arkiv
 • Vänersborgs turist/Trollhättans stad, bidrag till Linnédagar i Vänersborg och Trollhättan under Linnéåret 2007
 • Göteborgs konserthus, konsertturné för skolor i Åmål
 • Göteborgsoperan, operaturné för Lysekils skolor
 • Bohusläns museum, bidrag till basutställning – Uddevallarummet
 • Övriga lokala bidrag till kultur- hembygdskultur, konst, teater, musik, utställningar, film, m.m.

Totalt: 5 643 677 kronor

Idrott

 • Lokala bidrag till idrottsföreningar

Totalt: 7 428 467 kronor