Under året 2006 beslutade bidrag

Under 2006 har bidrag på totalt 16,1 miljoner kronor beslutats. I flera fall har stiftelsens medverkan i finansiering av projekt inneburit att bidrag ur EU:s strukturfonder har kunnat utgå.

Forskning och utbildning

 • Strömstad kommun, bidrag till Stenakademin
 • Högskolan Väst, fyraårigt avtal om Co-op projekt
 • Drivhuset vid Högskolan Väst, tvåårigt bidrag till verksamheten
 • Studentkåren vid Högskolan Väst, bidrag till uppbyggnad av den nya kårverksamheten
 • Nordens Ark, bidrag till projekt Amurtiger
 • Kristinebergs Marina forskningsstation, utrustning och programvara till center för avancerad marin bildanalys
 • Kungshamns skola, tvärvetenskapligt projekt – Eureka
 • Västsvenska Industri- och Handelskammaren, bidrag till utrustningspaketet Ekonomi för tvivlare
 • Mindre lokala bidrag inom forskning och utbildning

Totalt: 7 926 400 kronor

Näringsliv – företagsutveckling, entreprenörsverksamhet , besöksnäring

 • NyföretagarCentrum Väst, projektet Ökat företagande i Fyrbodal
 • Sotenäs kommun, projekt om fiskeri- och havsnäringen i Bohuslän
 • Livsmedel i Väst, bidrag till Food and Health Concept Center
 • Åmåls kommun, bidrag till Höghedens slalomanläggning
 • Hushållningssällskapet Vänersborg, utveckling av småskalig produktion av biogas på Dalboslätten
 • Innovatum, Trollhättan, förstudie till Digital visualisering av att leva i vatten
 • Connect Väst, Trollhättan/Uddevalla, stöd till tillväxtföretag i Fyrbodal
 • Dalslands travsällskap, Åmål, stöd till ombyggnad av anläggningen i Mörtebol
 • Västra gastronomiska akademien, bidrag till verksamheten
 • Sven Fisk, Jette Lassen, P.O. Larsson, Eskild Kirgegaard och Erwin Lauterbach, The Swedish Seafood Award
 • Mindre lokala bidrag till näringsliv-företagsutveckling, entreprenörsverksamhet, besöksnäring

Totalt: 4 195 841 kronor

Kultur – hembygdskultur, konst, teater, musik, utställningar m.m.

 • Aurora Chamber Music, Trollhättan/Vänersborg, bidrag till stråkkvartett
 • Stiftelsen Halmens Hus, Bengtsfors, bidrag till vandringsutställning – treårigt projekt
 • Kungshamns hembygdsförening, renovering av östra magasinet
 • Not Quite, Fengersfors, renovering av smedja
 • Munkedals kommun, bidrag till historiskt projekt om norsk historia på svensk mark
 • Göteborgs symfoniker, inspirationsbesök på högstadieskolor i Bohuslän
 • Föreningen Sjöstjärnan, Fiskebäckskil, restaurering av vadsträcka
 • Lysekils kyrkliga samfällighet, bidrag till Lysekils körfestival 2007
 • Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla, reparation av jakten Norden
 • Stiftelsen Skaftökuttern, Fiskebäckskil, reparation av T/S Kvartsita
 • Sten Torstensson, Dalslands museum, stipendiet Gyllene Eken
 • Bohusläns museum, Uddevalla, bidrag till basutställning Bohuslän- kustland
 • Övriga lokala bidrag till kultur- hembygdskultur, konst, teater, musik, utställningar, film, m.m.

Totalt: 3 066 650 kronor

Idrott

 • Idrottsstipendium till ungdomar mellan 13 – 19 år på 25.000 kronor vardera till en flicka och en pojke
 • Lokala bidrag till idrottsföreningar

Totalt: 950 839 kronor