Under året 2007 beslutade bidrag

Under 2007 har bidrag på totalt 18,2 miljoner kronor beslutats. Stiftelsens medverkan i finansiering av projekt har i flera fall inneburit att bidrag ur EU:s strukturfonder har kunnat utgå.

Forskning och utbildning

 • Kristinebergs Marina Forskningsstation, bidrag till professur i Marin Bentisk ekologi
 • Högskolan Väst, bidrag till Uddevallasymposiet
 • Drivhuset vid Högskolan Väst, bidrag till verksamheten 2008 och 2009
 • Föreningen Tjernobylbarn på Smögen, bidrag till utbildning av medlemmar
 • Karlbergsskolan, Åmål, bidrag till solenergiprojekt
 • Föreningen Saronhuset, Uddevalla, bidrag till diakonal utbildning
 • NHR-föreningen, Uddevalla, bidrag till utbildningsverksamhet
 • Mollöns 4H-gård, snickeriutbildning för barn
 • Högskolan Väst, Uddevalla, bidrag till forskningssymposium

Totalt: 3 778 600 kronor

Näringsliv – företagsutveckling, entreprenörsverksamhet , besöksnäring

 • Nordens Ark, Hunnebostrand, kompletterande bidrag till uppförande av tigerhusanläggning
 • Livsmedel i Väst, bidrag till Food and Health Concept Center
 • Innovatum Trollhättan, kommersialisering av miljö- och energiinnovationer
 • Nyföretagarcentrum Fyrbodal, bidrag till projekt för ökat nyföretagande och entreprenörskap
 • Styrelseutveckling Fyrbodal, bidrag till utveckling av ”entreprenörskedjan”
 • Västsvenska gastronomiska akademin, bidrag till verksamheten
 • Svensk Fisk, Kungsfenan, bidrag till The Swedish Seafood Award 2007
 • Svenska insjöfiskarenas AB, bidrag till lake projekt i Vänern
 • Lysekils kommun, pilotprojekt för att restaurera kusttorskbeståndet i Skagerack
 • Connect Väst, Fyrbodal, bidrag till utveckling av verksamheten
 • Lysekils kommun, uppbyggnad av maritimt centrum
 • Innovatum inkubator, bidrag till fond för entreprenörer 2008 och 2009
 • Ung Företagsamhet Fyrbodal, bidrag till verksamheten 2008 och 2009
 • Ung företagsamhet, Våga vara egenmässa i Vänersborg
 • JD företag Ung Företagsamhet Trollhättan, företagsprojekt
 • Hushållningssällskapet, Vänersborg, centrumutveckling i Brålanda
 • Trollhättans Centrum AB, projekt till stöd för centrumhandeln
 • Trollhättans stad, bidrag till kreativitetsstipendium
 • Vänersborgs turist, bidrag till centrumaktivitet, Kvinnlig kvalitet
 • Reality Club, bidrag till föreläsning vid Kvinnlig kvalitet
 • Sörbygdens samhällsförening, Munkedal, utveckling av landsbygdsprojekt
 • Lysekils kommun, bidrag till Ostindiefararens besök
 • Uddevalla event, bidrag till Ostindiefararens besök
 • Alf Fredriksson, Vänersborg, företagarpriset Kuggen
 • Gränskommittén, näringslivsutställning Fyrbodal
 • Framtidsforum, Trollhättan, ekonomisk konferens
 • Trollhättans centrum AB, julevenemang i centrum

Totalt: 10 874 762 kronor

Kultur – hembygdskultur, konst, teater, musik, utställningar m.m.

 • Långeds Folkets Hus förening, bidrag till jubileum och filmfestival
 • Aurora Chamber Music, Vänersborg, utveckling av nordiskt kammarmusikcentrum i regionen
 • Bohusläns museum, Uddevalla, bidrag till pedagogiskt forum
 • Lysekils konstförening, bidrag till konstbiennal
 • Museiföreningen Munkedals Jernväg, bidrag till renovering av rullande materiel
 • Göteborgsmusiken, bidrag till konsert i Uddevalla kyrka
 • Not Quite, Fengersfors, bidrag till förbättringar av lokaler
 • Kungshamns hembygdsförening, bidrag till restauration av Gerlegården
 • Emilie Flygare-Carlén Sällskapet, 200 års jubileum
 • Not Quite, Fengersfors, bidrag till föreningen
 • Föreningen Konstvandring i Dalsland, bidrag till evenemanget
 • Arbetarföreningens Hus, Trollhättan, bidrag till jubileum
 • Trollhättans stad, bidrag till evenemang i samband med Fallens dagar
 • Dalslands litteraturförening, Bokdagar i Dalsland
 • Strömstad kommun, Skagerackgalan
 • Munkedals folkpark, bidrag till tak över dansbana
 • Hällevadsholms Folkets Hus förening, bidrag till teaterföreställning
 • Munkedals Folkets Hus, film- och datautrustning
 • Collegium Musicum, konsert till Edvard Griegs minne
 • Bertil Wockatz, Munkedal, bidrag till bokutgivning
 • Trollhättans stad, bidrag till kulturevenemang
 • Färgelanda teaterförening, verksamhetsbidrag
 • Nössemarks hembygds- och samhällsförening, föreningsbidrag
 • Andreas Olsson, Vänersborg, bidrag till fotoutställning
 • Nöjesproduktion AB, Vänersborg, bidrag till nyårsfirande i Vänersborg
 • Lions club, Brålanda, bidrag till tomteparaden
 • Vänersborgs teaterförening, bidrag till verksamheten
 • Föreningen Eysteins hov Munkedal, bidrag till teaterspel
 • Härnäsets Folkets Hus, bidrag till barnteater
 • Missionskyrkan Vänersborg, bidrag till kulturevenemang
 • Lions club Smögen, bidrag till sommaraktivitet i Smögen
 • Synskadades förbund Vänersborg, resa i Linnés fotspår
 • Handkraft Trollhättan, konstvandring i Göta Älv dalen
 • Nordisk musikfestival HB Strömstad, kammarmusikfestival på Koster
 • Strömstads kyrkliga samfällighetsförening, sommarkonsert
 • Fantastix Strömstad, teaterföreställning
 • Pingstkyrkan Trollhättan, bidrag till kulturevenemang

Totalt: 1 990 100 kronor

Idrott

 • Idrottsstipendium till ungdomar mellan 13 – 19 år på 25 000 kronor vardera till en flicka och en pojke.
 • Lokala bidrag till idrottsföreningar.

Totalt: 1 593 875 kronor