Huvudman i stiftelsen

Sparbanksstiftelserna är unika i den meningen att de får ha huvudmän. Huvudmännen tillsätter och inspirerar styrelsen.

Sparbankstiftelsen Väst anser att huvudmännen utgör en betydelsefull hörnsten i en verksamhet som har till uppgift att verka för att sparbanksidén bevaras och utvecklas. Huvudmännen är 18 till antalet och varje kommun inom verksamhetsområdet representeras av minst två personer. Stiftelsens huvudmännen ska gemensamt spegla samhället men också spegla bankens (Swedbank) kundbas. Huvudmännen ska liksom styrelsen vara kunder i Swedbank. Efter en förändring i processen kring val av huvudmän, utser stiftelsens valberedning numer samtliga huvudmän. Stiftelsen Väst strävar efter att engagera huvudmän med ett brett intresse för samhällsfrågor och som är starkt lokalt förankrade. Huvudmännen har en legitimerande och kontrollerande funktion. Vidare bidrar de till stiftelsens lokala förankring och är stiftelsens ambassadörer.

Av huvudmännen förväntas att avsätta tid för arvoderade möten såsom årsstämma och eventuella ytterligare sammankomster. Dessutom kan lokala/regionala möten med företrädare för Swedbank bli aktuella vid exempelvis fördelning av lokala bidrag enligt Initiativrätten.