Sparbankstiftelsen Västs Idrottsstipendium

Sparbanksstiftelsen Väst delar ut två idrottsstipendier till ungdomar i syfte att stödja dem så att de kan utvecklas inom sin idrott. Stipendiet delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig idrottsutövare i åldern 15-19 år.

Stipendierna består av 25.000 kr vardera.

Kriterier för ansökan:

  • Du ska vara mellan 15 – 19 år.
  • Aktiv idrottsutövare samt lovande inom din idrott.
  • Du ska vara skriven (bo) inom stiftelsens verksamhetsområde: Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad eller Åmål.
  • Årets ansökan avser meriter under 2017.

Ansökan: Ansökningsblankett eller www.vgidrott.se
Observera att du måste fylla i pdf-blanketten, spara pdf-filen på din dator och sedan bifoga den ifyllda blanketten i ett mail till:

Ansökningstid: ansökan ska lämnas via e-post. Sista datum för årets ansökan är ännu ej beslutat men kommer traditionsenligt att bli i början av år 2018.

Frågor: Susanne Eriksson, Västra Götalands idrottsförbund/ SISU idrottsutbildarna Västra Götaland. eller Kerstin Thunholm, Sparbanksstiftelsen Väst. 073-0214545.

Handläggning: Efter ansökningstiden bereder en jury ansökningarna och beslut fattas av Sparbanksstiftelsens styrelse under april och själva utdelningen av priset sker under maj – juni 2018.

Välkommen med din ansökan!

Västra Götalands Idrottsförbund