Sparbankstiftelsen Västs Idrottsstipendium

Sparbanksstiftelsen Väst delar ut två idrottsstipendier till ungdomar i syfte att stödja dem så att de kan utvecklas inom sin idrott. Stipendiet delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig idrottsutövare. Stipendiat skall vid ansökningstidens utgång ha fyllt 15 år men ej 20 år. Stipendiat kan inte söka som utövar sport i relation till annan person t.ex. dubbeltennis, K2 kanot osv

Stipendierna består av 25.000 kr vardera.

Kriterier för ansökan:

  • Du ska vid ansökningstidens utgång ha fyllt 15 år men ej 20 år.
  • Aktiv idrottsutövare samt lovande inom din idrott.
  • Du ska vara skriven (bo) inom stiftelsens verksamhetsområde: Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad eller Åmål.
  • Årets ansökan avser meriter under 2018.

Ansökan: Ansökningsblankett eller www.vgidrott.se
Observera att du måste fylla i pdf-blanketten, spara pdf-filen på din dator och sedan bifoga den ifyllda blanketten i ett mail till:

Läs Samtycke stipendiat bidragsmottagare (pdf)

Ansökningstid: ansökan görs SENAST 1 FEBRUARI varje år via e-post på särskild ansökningsblankett till Susanne Eriksson mailto: susanne.eriksson@vgidrott.se

Frågor: Susanne Eriksson 0709-265806, Västra Götalands idrottsförbund/ SISU idrottsutbildarna Västra Götaland. eller Kerstin Thunholm, Sparbanksstiftelsen Väst. 0730-214545.

Handläggning: Efter ansökningstiden bereder en jury ansökningarna och beslut fattas av Sparbanksstiftelsens styrelse under april och själva utdelningen av priset sker senare samma år..

Välkommen med din ansökan!