Information till bidragssökande!

Sparbanksstiftelsen Väst har via styrelsebeslut valt att tillsvidare inte ta emot, handlägga eller bevilja några ansökningar o bidrag.
Beslut om återupptagen verksamhet kommer att lämnas på denna hemsida.