Sök idrottsstipendium för 2016

Nu är det hög tid att ansöka om Sparbanksstiftelsen Västs idrottsstipendium. Den ska vara inne senast den 1:a februari 2017.

Sparbanksstiftelsen Väst delar ut två idrottsstipendier till ungdomar i syfte att stödja dem så att de kan utvecklas inom sin idrott. Stipendiet delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig idrottsutövare i åldern 15-19 år. Stipendierna består av 25.000 kr vardera.

Kriterier för ansökan:

  • Personen ska vara mellan 15-19 år
  • Personen ska vara aktiv idrottsutövare, lovande inom sin idrott (ej lagidrott)
  • Personen ska vara skriven (bo) inom i Trollhättan, Vänersborg, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Uddevalla, Åmål
  • Personens idrottsmeriter avser idrottsåret 2016

Ansökan

Ansökan: Ansökan görs endast via e-post. Ladda ner och fyll i ansökningsblankett.

Ansökningstid: Ansökan ska vara inlämnad innan den 1 februari 2017, till Anette Gullbrandsson, ag@vsif.se.

Frågor: Frågor ställs till Anette Gullbrandsson, Västsvenska Idrottsförbundet, 031 726 60 20 eller Agneta Johansson, Sparbanksstiftelsen Väst, 0705 77 83 60.

Handläggning: Efter ansökningstiden bereder en jury ansökningarna och beslut fattas av Sparbanksstiftelsen Västs styrelse, preliminärt fattas beslut under april och utdelning sker under maj månad.

Läs mer på Västsvenska Idrottsförbundet.