Stipendieutdelning på Högskolan 2014

Josefin Hansson, Elin Mahrs, Caroline Nilsson och Natnael Kashay samtliga Socialpedagoglinjen erhöll årets stipendium.

stipendieutdelning-hogskolan-11-dec-2014

Stipendieutdelning Högskolan 11 dec-14 genomfördes vid en högtidlig ceremoni i matsalen med ca 100 åskådare, musikunderhållning och tal. Stiftelsens representant Dan-Erik Palm fick också möjlighet att informera om stiftelsens ursprung och dagliga verksamhet.

Josefin Hansson, Elin Mahrs, Caroline Nilsson och Natnael Kashay samtliga Socialpedagoglinjen erhöll 10 000 kronor vardera att användas till praktik i Tiruchillapalli,Indien.