Exempel pu00e5 lyckade resultat

Start-up bolag pu00e5 Innovatum u00e4r ett gott exempel pu00e5 hur bidrag fru00e5n Sparbanksstiftelsen radikalt kan fu00f6ru00e4ndra tillvaron.

Innovatum Inkubator ansu00f6kte och fick pengar fru00e5n Sparbanksstiftelsen Vu00e4st u00e5r 2008 till att inru00e4tta en fond du00e4r kreativa unga entreprenu00f6rer kan fu00e5 upp till 100 000 kronor till att utveckla sina idu00e9er. Avsikten med pengarna var att hju00e4lpa unga entreprenu00f6rer att starta fu00f6retag och lansera sina produkter.

Entreprenu00f6r som tidigt bu00f6rjat jobba med visualiseringseffekter inom film ansu00f6kte och fick 100 000 och kunde med hju00e4lp av detta bidrag bu00f6rja bygga upp sitt fu00f6retag och samtidigt utveckla sin mjukvara Naiad.

En dag nu00e4r bolagets VD sitter pu00e5 kontoret ringer telefonen. Samtalet kommer fru00e5n Nya Zeeland du00e4r man hu00e5ller pu00e5 att spela in en ny film. Bolagets tju00e4nster behu00f6vs och VD u00e5ker till Wellington fu00f6r att delta i produktionen av filmen Avatar.

Intresset fu00f6r programmet Naiad vu00e4xer lavinartat. Bolaget su00e4ljer nu licenser till hela Hollywood, fu00f6retag i Europa och Asien stu00e5r i ku00f6 fu00f6r att fu00e5 tillgu00e5ng till programmet.

Efter en rad erbjudanden su00e4ljer bolaget tvu00e5 u00e5r senare programmet Naiad till det amerikanska fu00f6retaget Autodesk vu00e4rldsledande pu00e5 3D-design.

I november 2012 flyttar VD med familj till San Fransisco och Silicon Valley. VD blir ny chef fu00f6r Autodesks Effects Animation Division och ansvarig fu00f6r Autodesks framtida produktutveckling inom 3D Visual Effects/simuleringserbjudanden.

Framgu00e5ngssagan u00e4r ett faktum! u00c5terigen har en svensk superentreprenu00f6r gjort internationell braksuccu00e9 och tagit u00f6ver vu00e4rlden inom sitt omru00e5de!

Vi hoppas och tror att stiftelsens pengar har bidragit en del i starten av denna framgu00e5ngssaga!

Scroll to Top