Utdelning december 2017 på Högskolan Väst

Stipendiater på Högskolan Väst premieras av ordförande Dan-Erik Palm och Thomas Eriksson, kontorsföreståndare för Trollhättan/Vänersborg

I december premierades två studerande av Sparbanksstiftelsen Väst.

Kvinnlig student från Nossebro som läser på Internationella programmet för Politik och Ekonomi, bedrev studier i USA under hösten 2017.

Kvinnlig student från Ytterby som läser Socialpedagogiska programmet och genomförde sin praktik i Indien under hösten 2017.

Scroll to Top