Utdelning i juni 2018 på Högskolan Väst

I juni premierades tre studerande av Sparbanksstiftelsen Väst på Högskolan Väst

Stipendiater på Högskolan Väst premieras av Sparbanksstiftelsen Västs ordförande Dan-Erik Palm och Tobias Hellberg, kontorsföreståndare för Trollhättan/Vänersborg

Tre stipendiater fick vardera 6 250 kronor

Kvinnlig student från Socialpedagogiska programmet.

Kvinnlig student från grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och idrott.

Manlig student från grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och idrott.

Scroll to Top
Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.