Utdelning i juni 2018 på Högskolan Väst

I juni premierades tre studerande av Sparbanksstiftelsen Väst på Högskolan Väst

Stipendiater på Högskolan Väst premieras av Sparbanksstiftelsen Västs ordförande Dan-Erik Palm och Tobias Hellberg, kontorsföreståndare för Trollhättan/Vänersborg

Tre stipendiater fick vardera 6 250 kronor

Kvinnlig student från Socialpedagogiska programmet.

Kvinnlig student från grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och idrott.

Manlig student från grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och idrott.

Scroll to Top