Välkommen till

vars huvudsakliga uppgift är att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.

Information till bidragssökande!

Ansökan om bidrag från Sparbanksstiftelsen Väst kan lämnas till något av Swedbanks kontor inom Sparbanksstiftelsen Västs verksamhetsområde.
Detta område består av kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Åmål.

Eventuella frågor hänvisas till
Kerstin Thunholm,
Tel. 073-021 45 45
Mail kerstin@sparbanksstiftelsenvast.se

Scroll to Top