Välkommen till

vars huvudsakliga uppgift är att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.

Information till bidragssökande!

Ansökan om bidrag från Sparbanksstiftelsen Väst kan lämnas till något av Swedbanks kontor inom Sparbanksstiftelsen Västs verksamhetsområde.
Detta område består av kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Åmål.

Trollhättan

Lena Johansson

Vänersborg

Elisabeth Eriksson

Uddevalla

Andreas Sjöberg

Lysekil

Ulrica Gustafsson

Sotenäs

Ulrica Gustafsson

Munkedal

Emil Karlsson

Strömstad

Herman Stenström

Åmål

Terés Lagerkvist

Eventuella frågor hänvisas till
Kerstin Thunholm,
Tel. 073-021 45 45

Scroll to Top