Stiftelsens ledning

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän och har sitt säte i Vänersborgs kommun. Stiftelsens huvudmän har till uppgift att genom sina samlade och breda kontaktytor fånga upp idéer och behov i verksamhetsområdet som stiftelsen kan stödja och utveckla.

Antalet huvudmännen skall vara 16-18 personer. Varje kontorsområde (Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, och Åmål) ska representeras av minst två huvudmän. Huvudmännen utses av stämman efter förslag av valberedningen. Huvudmännen utses för högst tre år enligt ett rullande schema.

Styrelse

Dan-Erik Palm Ordförande
dan-erik.palm@innovatum.se

Thomas Wahlberg Vice ordförande
thomaswahlberg@telia.com

Jan-Olof Johansson Styrelsemedlem
janolofj2@gmail.com

Marianne Carlsson Styrelsemedlem
marianne@racetech.se

Marlene Bodin-Sjöberg Styrelsemedlem
marlene.bodin.sjoberg@fastighetsbyran.se

Scroll to Top
Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.