Stipendier på Högskolan Väst

Sparbanksstiftelsen Väst delar årligen ut resestipendium i samband med internationellt examensarbete.

Sparbanksstiftelsen Väst avsätter totalt 50 000 kronor.

hv

Kontaktperson från Sparbanksstiftelsen Väst:
Danne Palm
dan-erik.palm@innovatum.se

Information angående stipendierna ges av Carl-Fredrik Miles, Högskolans internationella office och på Högskolans hemsida: hv.se
Scroll to Top
Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.