Huvudman i stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Väst anser att huvudmännen utgör en betydelsefull hörnsten i en verksamhet som har till uppgift att verka för att sparbanksidén bevaras och utvecklas.

Huvudmännen är 18 till antalet och varje kommun inom verksamhetsområdet representeras av minst två personer. Stiftelsens huvudmän ska gemensamt spegla samhället men också spegla Swedbanks kundbas. Huvudmännen ska liksom styrelsen vara kunder i Swedbank.

Valberedningen föreslår på ordinarie årsstämma huvudmän för kommande verksamhetsår. Stiftelsen strävar efter att engagera huvudmän med ett brett intresse för samhällsfrågor och som är starkt lokalt förankrade. Huvudmännen har en legitimerande och kontrollerande funktion. Vidare bidrar de till stiftelsens lokala förankring och är stiftelsens ambassadörer.

Av huvudmännen förväntas att avsätta tid för arvoderade möten såsom årsstämma och eventuella ytterligare sammankomster. Dessutom kan lokala/regionala möten med företrädare för Swedbank bli aktuella vid fördelning av lokala bidrag.

Scroll to Top