Sparbankstiftelsen Västs Idrottsstipendium

Sparbanksstiftelsen Väst delar ut två idrottsstipendier i samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund till ungdomar i syfte att stödja dem så att de kan utvecklas inom sin idrott. Stipendiet delas ut till en aktiv kvinnlig och en aktiv manlig idrottsutövare. Stipendiat skall vid ansökningstidens utgång ha fyllt 15 år men ej 20 år. Stipendiat kan inte söka som utövar sport i relation till annan person t.ex. dubbeltennis, K2 kanot osv

Stipendierna består av 25.000 kr vardera.

Kriterier för ansökan

  • Du ska vid ansökningstidens utgång ha fyllt 15 år men ej 20 år.
  • Aktiv idrottsutövare samt lovande inom din idrott.
  • Du ska vara skriven (bo) inom stiftelsens verksamhetsområde: Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad eller Åmål.
  • Årets ansökan avser meriter under föregående år.

Ansökningstid

Ansökan görs SENAST 1 FEBRUARI varje år via e-post på särskild ansökningsblankett till Susanne Eriksson

Frågor

Susanne Eriksson

RF-SISU Västra Götaland
Tel. 070-926 58 06
Mail susanne.eriksson@rfsisu.se

Kerstin Thunholm

Sparbanksstiftelsen Väst
Tel. 073-021 45 45
Mail kerstin@sparbanksstiftelsenvast.se

Handläggning

Efter ansökningstiden bereder en jury ansökningarna och beslut fattas av Sparbanksstiftelsens styrelse under april och själva utdelningen av priset sker senare samma år.

Välkommen med din ansökan!

Idrottsstipendiater

Här presenterar vi Sparbanksstiftelsens Västs Idrottsstipendiater från 2001 och framåt i Excel-format.

Scroll to Top
Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.