Om bidrag

Bidragsverksamheten kan endast ske genom lokala bidrag inom det geografiska område som var den ursprungliga sparbankens verksamhetsområde. Förutom den primära uppgiften att vara ägare i företag inom sparbankssfären får sparbanksstiftelserna av avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag för att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Lokala bidrag

Uppdraget att ekonomiskt stödja mindre projekt som bidrar till regional och lokal utveckling sker i samverkan med Swedbanks lokala kontor i verksamhetsområdet genom den s.k. Initiativrätten. Beslut om utdelning av dessa bidrag sker i samverkan mellan banken och stiftelsens huvudmän på respektive ort.

Information till bidragssökande!

Se startsidan för mer information om lokala bidrag >

Eventuella frågor hänvisas till
Kerstin Thunholm
Tel. 073-021 45 45
Mail kerstin@sparbanksstiftelsenvast.se

Scroll to Top
Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.