Satsning på nationell nivå tillsammans med Swedbank: Ung ekonomi, Ung företagsamhet och Digitalisering

Tillsammans med 11 andra Sparbanksstiftelser i Sverige samarbetar Sparbanksstiftelsen Väst med Swedbank på en gemensam satsning på nationell nivå.

Denna nationella satsning är främst inriktad på tre områden. Dessa är:

Ung Ekonomi – med syfte att ge ungdomar kunskap och inspiration kring privatekonomi genom att lära och ge dessa verktyg för att göra medvetna och kloka val. Detta för att möjliggöra en trygg och fri privatekonomi.

Digitalisering – I Sverige finns i dag ett digitalt utanförskap. För att minska detta skapar satsningen digitaliseringsutbildningar för den breda allmänheten. Satsningen är inte branschspecifik.

Ung Företagsamhet – Satsningen stöttar även Ung Företagsamhets verksamhet på en övergripande nationell nivå

Scroll to Top