Ung företagsamhet i Fyrbodal

I samarbete med Swedbank har Sparbanksstiftelsen Väst under ett antal år gett årliga bidrag till Ung Företagsamhets verksamhet i Fyrbodal. Detta gör vi även i år med ett större belopp.

Sparbanksstiftelsen Väst anser att entreprenörskap är ett område som är och bör vara prioriterat och att det är viktigt att tidigt skapa intresse och inspirera ungdomar till entreprenörskap genom att ge dem möjlighet att under ordnade former prova på att starta och driva företag.

Genom Ung Företagsamhets verksamhet skapas ett lärande i att starta och driva företag under ett år parallellt med gymnasiestudierna.  Uppföljningar visar att ungdomar som genomgått ett ”UF-år” till större del startar och driver företag i Sverige än de som inte deltagit i UF.

Swedbank och Sparbanksstiftelsen är av den bestämda uppfattningen att denna tidiga satsning är en viktig pusselbit för Sveriges kommande tillväxt och ekonomiska utveckling.

Scroll to Top