Stiftelsens syfte

Stiftelsens primära syfte är enligt stiftelseurkunden §2 ”främja sparsamhet” och verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Vid sidan av detta primära syfte får Sparbanksstiftelsen också främja näringslivet, forskning, utbildning, kultur och idrott genom utdelning av kontanta bidrag.

Scroll to Top
Sparbanksstiftelsen Västs styrelse har beslutat att under 2021 inte ta emot några ansökningar om bidrag eller stipendium.
Styrelsen hoppas kunna öppna upp igen för bidrag 2022 då Coronapandemin förhoppningsvis klingat av.