Stiftelsens syfte

Stiftelsens primära syfte är enligt stiftelseurkunden §2 ”främja sparsamhet” och verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Vid sidan av detta primära syfte får Sparbanksstiftelsen också främja näringslivet, forskning, utbildning, kultur och idrott genom utdelning av kontanta bidrag.

Scroll to Top